gids

Begrippenlijst

 • Debiteur

  Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. Na het sluiten van een tweezijdige overeenkomst, maar voordat er prestaties zijn geleverd, zijn beide partijen meestal zowel schuldeiser als schuldenaar.

 • Crediteur

  Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.

 • Incentive

  Een stimulans, aansporing, prikkel, drijfveer, motief of incentive is een in het vooruitzicht gestelde beloning in de vorm van een goed of dienst voor een specifieke prestatie ter (tijdelijke) motivatie van bijvoorbeeld verkoopmedewerkers, tussenpersonen of afnemers.

 • Single Tenant

  Er is één huurder in het gebouw.

 • Bouwrente

  In de periode tussen de aankoop van het huis en de overdracht bij de notaris, hoeft de koper de vervallen termijnen van de koop-/aanneemsom nog niet te betalen. Hierdoor ontstaat een renteschuld. Deze rente moet bij het passeren van de akte door de koper worden betaald, tijdens de bouw, na de overdracht bij de notaris.

 • Recht van Verzet

  Bedrijven waar u klant bent hebben het recht telefonisch contact met u te zoeken, ook als uw telefoonnummer ingeschreven staat in het Bel-me-niet Register. Dit geldt ook als u het bedrijf om een offerte of telefoongesprek heeft gevraagd. Wilt u echter niet benaderd worden door een bedrijf, dan dient dit gerespecteerd te worden. Dit is vastgelegd binnen het recht van verzet in de Telecommunicatiewet.

  Bij elk telemarketinggesprek heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht van verzet. Op het moment dat u aangeeft niet langer gebeld te willen worden, dient het bedrijf uw gegevens van alle bellijsten te verwijderen zodat u niet meer gebeld wordt. Bedrijven dienen actief te wijzen op deze mogelijkheid en voor gebruik van dit recht mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

 • Disagio

  De afkoop van toekomstige renteverplichtingen door een bedrag ineens te betalen.

 • Elevator Pitch

  In een elevator pitch wordt in het kort verteld over een persoon, bedrijf, product of dienst en diens unieke eigenschappen. De term is afkomstig van een denkbeeldige eerste ontmoeting in een lift. Als het gesprek in die paar seconden interessant genoeg is, kan hieruit meer volgen, zoals het uitwisselen van visitekaartjes of een zakelijke afspraak.

  Het ontwikkelen van een elevatorpitch is niet alleen belangrijk om de kwaliteiten van een persoon, bedrijf, product of dienst bondig en overtuigend te kunnen presenteren. Het wordt door organisaties en binnen projecten ook wel gebruikt om de missie concreet te maken.

 • Bel-me-niet Register

  Het Bel-me-niet Register is een database van telefoonnummers, waarin consumenten zich kunnen laten inschrijven als zij niet ongevraagd telefonisch benaderd willen worden door bedrijven. Mensen die staan ingeschreven in het register mogen niet ongevraagd gebeld worden. De wetgeving rondom het register betekent dat in ons land een opt-out principe geldt voor telemarketing. Consumenten die zich niet bij het Bel-me-niet Register hebben aangemeld kunnen in principe vrij benaderd worden.

  Het register wordt beheerd door de Stichting Infofilter. Door een wijziging in de Telecommunicatiewet zijn bedrijven sinds 2009 verplicht om eerst het Bel-me-niet Register dienen te raadplegen. Tot die tijd had het register een vrijwillig karakter.

  De instelling van het register is een antwoord op de overlast die veel mensen ervaren van telemarketeers. In het zelfde jaar is ook het versturen van spam aan bedrijven verboden. Eerder was al een spamverbod voor particulieren in werking gesteld.

  De verplichting in de wet hanteert de brede definitie van het begrip 'consument', dus met in begrip van eenmanszaken, vof's en maatschappen. Naast particulieren kunnen ook dit soort bedrijven zich aanmelden. Ondernemingen met rechtsvormen als BV en NV kunnen zich niet inschrijven.

 • Lijfrente

  In het geval van verkoop op lijfrente betaalt de koper de woning niet onmiddellijk en volledig. Hij betaalt in plaats daarvan maandelijks een vaste som aan de verkoper en dit tot aan het overlijden van de verkoper of gedurende een overeengekomen periode. Dit maandelijks bedrag is de lijfrente.

  Praktisch gezien wordt zoals bij een gewone verkoop een compromis opgesteld en ondertekend. De authentieke akte van aankoop wordt eveneens bij de notaris verleden.

  Bij het ondertekenen van de notariële akte betaalt de koper het bouquet, ook wel het voorschot genoemd. Dit is een in overleg bepaald eenmalig bedrag, bovenop de afgesproken maandelijkse rente. Dit is niet verplicht, maar het is wel gebruikelijk om een deel van de berekende prijs bij het ondertekenen van de akte uit te betalen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de aankoopprijs. De rest van deze prijs wordt dan omgezet in lijfrente.

  De vastgoedmakelaar kan je het nodige advies geven indien je op lijfrente wil kopen.

 • NAW-gegevens

  NAW staat voor naam, adres, woonplaats. De naw-gegevens zijn dus de naam en adresgegevens van de persoon of de organsiatie waarop deze betrekking hebben. Vaak wordt bij het bestellen van een product of dienst gevraagd om de gegevens van de klant, zodat deze kunnen worden gebruikt voor de levering hiervan, de facturatie en eventuele verdere correspondentie.

  Tegelijk met de naw-gegevens wordt ook vaak een telefoonnummer geregistreerd. Sinds de opkomst van het internet wordt naast de naw-gegevens ook vaak om een e-mailadres gevraagd.

 • Vijver

  Binnen marketing en sales wordt met een vijver de volledige doelgroep aan potentiële klanten bedoeld waar een bedrijf het van moet hebben bij de werving van nieuwe klanten. Hoe kleiner de vijver, hoe gerichter marketinginspanningen moeten zijn om voldoende potentiële klanten te bereiken en overtuigen om de gewenste omzet en groei te realiseren.

  De metafoor van een vijver gevuld met potentiële klanten komt ook terug in de uitdrukkingen "in dezelfde vijver vissen". Dit betekent dat twee bedrijven elkaar rechtstreeks beconcurreren door vergelijkbare producten of diensten te willen verkopen aan dezelfde doelgroep.

 • Opt-Out

  Bij het opt-outsysteem worden ontvangers automatisch ingeschreven voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out). Een bedrijf kan zo bijvoorbeeld e-mails verspreiden onder klanten.

  Opt-out is niet geheel onomstreden. Doordat de ontvanger vooraf geen toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van berichten, kunnen deze als ongewenst worden ervaren. Opt-out wordt ook veel toegepast door spammers, die e-mailadressen uit allerlei bronnen verzamelen voor hun bulkmail.

  Wanneer er wel vooraf is ingestemd met het ontvangen van e-mail spreken we van opt-in.

  Het principe van opt-out wordt ook wel toegepast bij direct mail en telemarketing, het commercieel benaderen van potentiële klanten via respectievelijk post en telefoon.

 • BKR

  BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.

 • Buffer bij verkoop uit aflossing

  Gedeelte van de winst die voortkomt uit tussentijdse aflossingen op de hypothecaire lening.

 • Non-Recourse

  De hypotheekschuld kan alleen maar verhaald worden op het vastgoed; de beleggers zijn voor deze schuld niet hoofdelijk aansprakelijk.

 • Courtage

  Courtage is de afsluitprovisie die een makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een object.

Direct Solutions B.V.