incasso

Het Nieuwe Denken

Direct Solutions incasso-bemiddeling lanceert het nieuwe denken.

Er zijn drie soorten incassobureaus.

· Incassobureau: Een incassobureau kan je alleen helpen bij het incassotraject. Deze bureaus kennen geen wettelijke status en mogen derhalve geen juridische ingrepen doen.

· Deurwaarder: De meeste incassobureaus maken ook gebruik van een deurwaarder (of de deurwaarder heeft een incassobureau). Een deurwaarder kan wel juridisch optreden.

· Advocatenkantoor: Een advocatenkantoor met incassobureau of een juridisch adviesbureau kun je ook inschakelen voor het incassotraject. Echter, ook zij zijn zonder hulp van een deurwaarder wettelijk begrensd tot dat traject.

De bemiddelaar jaagt de wanbetaler niet op met dreigementen en aanmaningen. De bemiddelaar behandeld de wanbetaler als medemens en vraagt vriendelijk begrip te tonen voor de situatie. Dit te doen door gesprekstechnieken en benadering. Praten met de wanbetaler lijkt in vele gevallen de beste optie. Want dit is uiteraard sociaal verantwoord. En een sociaal on-verantwoord gedrag kan men het effectiefst aanspreken met een verantwoord gedrag. Want een dergelijk situatie is al uit de hand gelopen en kan men nu enkel nog bemiddelen.

Wanneer we kijken naar de praktijk zien we dat een gemiddeld incassobureau zich niet bezig wilt houden met een zaak als er niet veel uit te halen valt. Want ook een incassobureau is uit op winst. Het werkt niet in naam van goedheid.

Een bemiddelaar is hierin niet uit op hoge winsten maar enkel een vergoeding. En dit wordt besproken met de schuldeiser. Zo wordt er geprobeerd niet alles te verhalen op de schuldige omdat het toch al niet wilt betalen. De praktijk laat zien dat er bedrijven zijn met een database bestaande uit wanbetalers die wel van producten/diensten hebben genoten. Een database met 2000 situaties kan naar onderzoek 35% effectiviteit opleveren waar de bemiddelaar om een percentage van 15% vraagt bij de schuldeiser. Dit is een bedrag wat de schuldeiser al kwijt dacht te zijn. Dus een onderhandeling hierin is haalbaar.

Tevergeefs maakt men geen gebruik van een bemiddelingsmethode omdat het waarschijnlijk geen hoge winsten zal leveren omdat de effectiviteit van de methode grootschalig bewezen is. Het is een idee waar het de sociaal economie een bijdrage levert ten gunste van de markt in persoon van de schuldeiser als de schuldige wederzijds. De schuldige bewijst door toenadering een oprecht intentie en aanvaard zijn/haar tekortkoming in sociaal- economisch gewenst gedrag.

Na bespreking van de exacte situatie met de schuldeiser en het overhandigen van bewijzen zoals mogelijk voicelogs en productinformatie wordt de klant benaderd doormiddel van telefoon, sms of e-mail. Afhankelijk van de situatie wordt er gekeken wat het beste kan zijn. De praktijken ‘lijken’ op praktijken van een incassobureau. Echter is het verschil in benadering en perspectief. De debiteur wordt herinnerd aan de handel en wordt aangesproken aan laks gedrag, niet door dreigementen uiteraard.

Er wordt niet snel gehandeld. Database’s worden gezien als een Project en ieder Project wordt apart aangepakt. Wat voor product is het? Wat voor klanten waren het? Demografische elementen? Deze zijn allemaal van belang om een juist houding aan te nemen. Op z’n minst om de eerste stap te nemen; emphatie.

Omdat de relatie tussen de schuldige en de schuldeiser uit de hand is gelopen wordt de kwestie volledig uit handen genomen van de schuldeiser. De bemiddelaar handelt vanaf dat moment als schuldeiser. Binnenkomende klant- fact. nummers worden geanalyseerd doormiddel van software en de haalbaarheid wordt geevalueerd. Na de evaluatie behoudt de bemiddelaar haar deel. En de overige gedeelte wordt uitgekeerd aan de oorspronkelijke schuldeiser.

Direct Solutions B.V.