gids

Regelgeving

Doelen en Voorbeelden van Aankopen

Handelsgoederen zijn goederen die worden aangekocht om achteraf opnieuw met winst te verkopen. Bijvoorbeelde tenten, schoenen, kaarten, etc.

Diensten en diversen goederen zijn nodig voor vlotte werking van het bedrijf bijvoorbeeld telefoon, kantoorbenodigdheden, etc. Dit moet de verkoop stimuleren. Bijvoorbeeld reclamewerk en campagnes.

Investeringen zijn bedrijfsmiddelen of bezittingen die meerdere jaren worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld een gebouw, machine of personeel.

Of u nu een product koopt of een dienst is een aankoop onderhevig aan een aantal regels. Zo moet er een overeenkomst gesloten zijn tussen beide partijen. Een overeenkomst kan drie vormen hebben:

Beide partijen zijn fysiek aanwezig in hetzelfde land en het gaat niet om een abonnement, wel koopt u er een dienst bij. In dat geval is een voicelog wettelijk legitiem.

Beide partijen zijn fysiek aanwezig in hetzelfde land maar het gaat wel om een abonnement. In dat geval is een voicelog niet geldig en dient er een contract ondertekend te worden.

Één van de partijen bevindt zich in het buitenland. In dat geval moet er ook een contract ondertekend worden.

Voor een volledig controle van uw aankoop kunt contact opnemen met ons. Zo kunnen wij stap voor stap kijken of uw aankoop voldoet aan de reguliere regelgeving.

Direct Solutions B.V.